Informacje o Zarządzającym

Naszym głównym atutem są ludzie, ich wiedza i doświadczenie:

Tomasz Kołodziejak - Wiceprezes Go TFI SA. Karierę zawodową rozpoczął w INVESCO SERVICES Sp. z o.o. na stanowisku doradcy inwestycyjnego. Następnie zatrudniony był na stanowisku zarządzającego funduszami w INVESCO Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Od 2004 roku pracował w Nordea PTE S.A. (dawniej Sampo PTE) również na stanowisku doradcy inwestycyjnego.