Dokumenty do pobrania

Nie posiadasz uprawnień do oglądania tej strony

Pełnomocnictwo

Jedynym podmiotem, który przekazuje prawidłowe informacje Uczestnikom Funduszy dotyczące intereptacji Statutu funduszu oraz formularzy jest GO TFI SA. Działanie na podstawie wszelkich innych nieautoryzowanych informacji jest obarczone ryzykiem błędu i nieważności.