Finansowanie Projektów

Fundusze dedykowane - FIZ lub FIZAN są doskonałym narzędziem do pozyskiwania środków na dochodowe projekty inwestycyjne.

Jeśli posiadaszasz AKTYWA i chciałbyś wypracować zysk połączony z optymalizacją podatkową

Jeśli chciałbyś aby specjalnie dla Ciebie powstał fundusz inwestycyjny dedykowany, który będzie zarządzał Twoimi aktywami

Jeśli potrzebujesz finansowania na konkretne, ciekawe, wysokodochodowe projekty

To mamy innowacyjne ciekawe rozwiązanie dla Ciebie !!!

Zadzwoń: +(48) 22 860 63 76 lub napisz: gotfi_transakcje@gounited.pl

Umów się na spotkanie w celu uzyskania oferty.

FIZ DEDYKOWANY

 - umożliwi sfinansowanie atrakcyjnych projektów deweloperskich

 - umożliwi pozyskanie kapitału na projekty energetyczne

 - również na nabywanie wierzytelności 

KORZYŚCI:

Efektywna konstrukcja podatkowa, Dochody funduszu inwestycyjnego utworzonego na podstawie Ustawy o FI z 2004 roku, z transakcji oraz odsetek i dywidend są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie ustawy o CIT. Podatek dochodowy płacony jest po zamknięciu inwestycji.

Możliwość sfinansowania projektu poprzez emisje certyfikatów lub zaciągania kredytu do 75% wartości aktywów netto.

I. Łatwość zwiększania kapitału poprzez nowe emisje certyfikatów.

1. Istnieje możliwość wydzielenia poszczególnych projektów w subfundusze i organizowania emisji tylko dla inwestorów zainteresowanych udziałem w poszczególnych projektach.

II. Większa wiarygodność wobec klientów lub banków

i dzięki temu łatwiejsze uzyskanie finansowania dzięki zapewnieniu bezpieczeństwa aktywów:

1. Aktywa przechowywane/rejestrowane są przez niezależny podmiot - bank depozytariusz, który „czuwa” nad prawidłowością wyceny, przepływami pieniężnymi, legalnością transakcji.

2. Aktywa funduszu nie są dodawane do aktywów Towarzystwa, w razie bankructwa lub likwidacji Towarzystwa, zarządzanie funduszem przejmuje bank depozytariusz a następnie inne Towarzystwo.


3. Aktywa funduszu nie są dodawane do aktywów bankowych, w przypadku bankructwa banku depozytariusza, aktywa przenoszone są do innego banku, inaczej niż w przypadku lokat bankowych.

4. Inwestorzy mają  kontrolę nad inwestycją poprzez obowiązkowe Zgromadzenie Inwestorów.