Okiem Zarządzającego

10/12/2018

Czy fundusze wierzytelności to dobra alternatywa? Beata Kielan, prezes GOTFI


aby przejść do artykułu kliknij poniższy link:

https://ceo.com.pl/czy-fundusze-wierzytelnosci-to-dobra-alternatywa-beata-kielan-prezes-gotfi-73780

29/10/2018

LIST OTWARTY GO TFI SA O SYTUACJI NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH