Okiem Zarządzającego

10/01/2019

Jak czytać PRIIP? Beata Kielan, prezes GOTFI

aby przejść do artykułu kliknij poniższy link:

Jak czytać PRIIP?

0/12/2018

Czy fundusze wierzytelności to dobra alternatywa? Beata Kielan, prezes GOTFI

aby przejść do artykułu kliknij poniższy link:

https://ceo.com.pl/czy-fundusze-wierzytelnosci-to-dobra-alternatywa-beata-kielan-prezes-gotfi-73780

05/11/2018

Komentarz rynkowy Beaty Kielan, Prezesa Zarządu GO TFI - 5 listopada 2018

29/10/2018

LIST OTWARTY GO TFI SA O SYTUACJI NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH