RCM-GNB 2015-1 NS FIZ

Fundusz RCM-GNB 2015-1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty został  wpisany w dniu 18 grudnia 2015 r. do księgi rejestrowej Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 1278. Bankiem Depozytariuszem dla funduszu RCM-GNB 2015-1 NS FIZ jest Raiffeisen Polbank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 78.


Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych