Struktura akcjonariatu


Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA

Tomasz Kołodziejak

807 458

49,24%

Beata Kielan

535 713

32,67%

Marek Kołodziejak

125 495

7,65%

Marcin Janek

107 145

6,53%

Pozostali

64 189

3,91%