Struktura akcjonariatu


Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA

Tomasz Kołodziejak

182 670

11,14%

Marek Kolodziejak

122 902

7,49%

Beata Kielan

121 194

7,39%

GO TFI SA

1 141 614

69,61%

Pozostali

71 620

4,37%