Kontakt dla Biur Maklerskich

Kontakt dla biur maklerskich, autoryzowanych Doradców NC i Catalyst oraz podmiotów poszukujących kapitału:

GO TFI S. A.
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa Budynek INTRACO

Tel.: (+48) 22 860 63 76

Fax: (+48) 22 378 26 37

email: gotfi_transakcje@gounited.pl