Zarząd

Beata Kielan - Prezes Zarządu GO TFI SA


Doradca inwestycyjny, licencja nr 31.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami, zdobyte w renomowanych instytucjach finansowych. Pełniła m.in. funkcję Członka Zarządu w Nordea PTE SA, a także Wiceprezesa Zarządu w Skarbiec TFI SA, gdzie zarządzała 14-toma rodzajami funduszy inwestycyjnych, między innymi pierwszymi w Polsce produktami strukturyzowanymi. Aktywnie uczestniczyła w procesie tworzenia oraz rozwoju Skarbiec TFI SA. Sprawowała funkcję doradcy w departamencie inwestycji kapitałowych BRE Banku, gdzie odpowiadała za projekty prywatyzacyjne, nowe inwestycje i restrukturyzację portfela.


Tomasz Kołodziejak – Wiceprezes Zarządu GO TFI SA


Ukończył z wyróżnieniem Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego - specjalizacja bankowość i finanse. Karierę zawodową rozpoczął w INVESCO SERVICES Sp. z o.o. na stanowisku doradcy inwestycyjnego. Następnie zatrudniony był na stanowisku zarządzającego funduszami w INVESCO TFI S.A. Od 2004 roku pracował w Nordea PTE S.A. (dawniej Sampo PTE) również na stanowisku doradcy inwestycyjnego oraz zarządzającego funduszem. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego (nr 145), licencję maklera papierów wartościowych oraz międzynarodowy tytuł CIIA (Certified International Investment Analyst) nadawany przez Association of Certified International Investment Analysts.