GODEBT HIPO FIZ NFS

GO TFI S.A. - zezwolenie na działalność (zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego nr DFL/4030/151/20/07/08/V/KNF/53/1-1/KB) uzyskało 03.06.2008 r.
W dniu 21 lipca 2014 r. fundusz został wpisany do księgi rejestrowej Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 997. Depozytariuszem dla funduszu GODEBT HIPO FIZ NFS jest Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wareckiej 11a, 00-034 Warszawa