subGO Fund Energia2 w likwidacji

20/08/2019

Ogłoszenie o zmianie harmonogramu likwidacji subfunduszu subGO Fund Energia 2

W związku z wydłużeniem procesu zbywania aktywów subfunduszu subGO Fund Energia 2 Zarząd GO TFI SA podjął uchwałę o zmianie harmonogramu likwidacji subfunduszu w taki sposób, że planowany termin zakończenia likwidacji subfunduszu subGO Fund Energia 2 ustalony zostaje na 06.09.2019r. 

Likwidator informuje, że proces likwidacji spółki niepublicznej znajdującej się w aktywach likwidowanego subfunduszu jest na ukończeniu i oczekuje, że bilans na zakończenie likwidacji tej spółki, będący podstawą do ustalenia kwoty podziału majątku likwidowanej spółki będzie gotowy do 26.08.2019 r. Likwidator spodziewa się, że  środki z likwidacji spółki zostaną przelane na rachunek subfunduszu  do 27.08.2019 r. Jednocześnie likwidator oczekuje, że transakcja zbycia akcji drugiej niepłynnej spółki znajdującej się w aktywach subfunduszu zostanie zamknięta do dnia 31.08.2019 r. Likwidator oczekuje, że bilans subfunduszu  na dzień  zakończenia likwidacji subfunduszu, który będzie podstawą do ustalenia wypłat dla uczestników zostanie sporządzony do 05.09.2019 r., a wypłata środków z likwidacji uczestnikom funduszu nastąpi 6.09.2019 r.

29/11/2018

Ogłoszenie o zmianie harmonogramu likwidacji subfunduszu subGO Fund Energia 2

W związku z wydłużeniem procesu zbywania aktywów subfunduszu subGO Fund Energia 2 Zarząd GO TFI SA podjął uchwałę o zmianie harmonogramu likwidacji subfunduszu w taki sposób, że planowany termin zakończenia likwidacji subfunduszu subGO Fund Energia 2 ustalony zostaje na 20.08.2019r.

Fundusz informuje, iż w portfelu subfunduszu pozostają niepłynne akcje dwóch emitentów. W jednym przypadku są to akcje spółki niepublicznej, natomiast w drugim niepłynne akcje spółki notowanej na rynku NewConnect. Z uwagi na brak możliwości zbycia akcji spółki niepublicznej do funduszu zostały wypłacone z tej spółki wszystkie możliwe środki pieniężne w postaci dywidendy (w tym również z zysków lat ubiegłych), oraz uchwalona została jej likwidacja. Najwcześniejszy termin zakończenia likwidacji tej spółki i wypłata środków z likwidacji do subfunduszu zgodnie z art. 474. § 1 Kodeksu spółek handlowych może nastąpić nie wcześniej niż przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Ostatnie ogłoszenie o otwarciu likwidacji tej spółki zostało dokonane 02.08.2018 r, co determinuje przewidywany termin zakończenia likwidacji subfunduszu wskazany w ogłoszeniu. W sytuacji, gdyby udało się zbyć akcje obu spółek pozostających w portfelu subfunduszu we wcześniejszym terminie likwidacja subfunduszu zostanie zakończona wcześniej niezwłocznie, jak to będzie możliwe. Jednocześnie Towarzystwo poszukuje możliwości dokonania wypłaty środków pieniężnych, które już są zgromadzone w subfunduszu do uczestników przed formalnym terminem zakończenia likwidacji subfunduszu. Towarzystwo pragnie podkreślić, że wynagrodzenie Towarzystwa jako likwidatora jest stałe, niezależne od czasu trwania likwidacji,  nie zostało dotychczas wypłacone i Towarzystwu podobnie jak uczestnikom zależy na możliwie jak najszybszym zakończeniu likwidacji.      


31/07/2018

Ogłoszenie o zmianie harmonogramu likwidacji subfunduszu subGO Fund Energia 2

W związku z wydłużeniem procesu zbywania aktywów subfunduszu subGO Fund Energia 2 Zarząd GO TFI SA podjął uchwałę o zmianie harmonogramu likwidacji subfunduszu w taki sposób, że planowany termin zakończenia likwidacji subfunduszu subGO Fund Energia 2 ustalony zostaje na 30.11.2018r.

Fundusz informuje, iż do zakończenia procesu likwidacji potrzebne jest zbycie akcji dwóch emitentów. Akcje te charakteryzują się niską płynnością, co utrudnia ich zbycie. W jednym przypadku są to akcje spółki niepublicznej, natomiast w drugim niepłynne akcje spółki notowanej na rynku NewConnect. Fundusz informuje, że w przypadku spółki niepublicznej w związku z brakiem możliwości jej zbycia  zostały do funduszu wypłacone z tej spółki wszystkie możliwe środki pieniężne w postaci dywidendy (w tym również z zysków lat ubiegłych), oraz uchwalona została jej likwidacja. Zakończenie procesu likwidacji bądź zbycie akcji tej spółki w trakcie jej likwidacji jest niezbędne do zakończenia likwidacji subfunduszu. W sytuacji spieniężenia powyższych aktywów likwidacja subfunduszu zostanie niezwłocznie zakończona.

31/05/2018

Ogłoszenie o zmianie harmonogramu likwidacji subfunduszu subGO Fund Energia 2

W związku z wydłużeniem procesu zbywania aktywów subfunduszu subGO Fund Energia 2 Zarząd GO TFI SA podjął uchwałę o zmianie harmonogramu likwidacji subfunduszu w taki sposób, że planowany termin zakończenia likwidacji subfunduszu subGO Fund Energia 2 ustalony zostaje na 31.07.2018r.

30/04/2018


Ogłoszenie o zmianie harmonogramu likwidacji subfunduszu subGO Fund Energia 2

W związku z wydłużeniem procesu zbywania aktywów subfunduszu subGO Fund Energia 2 Zarząd GO TFI SA podjął uchwałę o zmianie harmonogramu likwidacji subfunduszu w taki sposób, że planowany termin zakończenia likwidacji subfunduszu subGO Fund Energia 2 ustalony zostaje na 31.05.2018r.

Fundusz jest w trakcie finalizacji transakcji zbycia akcji jednego z pozostałych emitentów, który jest spółką niepubliczną, co niespodziewanie się przeciągnęło. Planowany termin finalizacji tej transakcji uległ wydłużeniu i likwidator oczekuje, że nastąpi do końca maja 2018 r.


31/03/2018

Ogłoszenie o zmianie harmonogramu likwidacji subfunduszu subGO Fund Energia 2

W związku z wydłużeniem procesu zbywania aktywów subfunduszu subGO Fund Energia 2 Zarząd GO TFI SA podjął uchwałę o zmianie harmonogramu likwidacji subfunduszu w taki sposób, że planowany termin zakończenia likwidacji subfunduszu subGO Fund Energia 2 ustalony zostaje na 30.04.2018r.

Fundusz jest w trakcie finalizacji transakcji zbycia akcji jednego z pozostałych emitentów, który jest spółką niepubliczną, co niespodziewanie się przeciągnęło. Planowany termin finalizacji tej transakcji uległ wydłużeniu i likwidator oczekuje, że nastąpi do końca kwietnia 2018 r.

28/02/2018

Ogłoszenie o zmianie harmonogramu likwidacji subfunduszu subGO Fund Energia 2

W związku z wydłużeniem procesu zbywania aktywów subfunduszu subGO Fund Energia 2 Zarząd GO TFI SA podjął uchwałę o zmianie harmonogramu likwidacji subfunduszu w taki sposób, że  planowany termin zakończenia likwidacji subfunduszu subGO Fund Energia 2 ustalony zostaje na 31.03.2018r.

Do zakończenia procesu likwidacji pozostało zbycie akcji dwóch emitentów.    Akcje te charakteryzują się niską płynnością, jednakże Towarzystwo dołoży wszelkich starań, aby dokonać ich zbycia do wskazanego terminu z uwzględnieniem interesu uczestników funduszu. W przypadku akcji jednego z tych emitentów fundusz jest w trakcie przygotowania do realizacji transakcji zbycia w najbliższych dwóch tygodniach.  W sytuacji zbycia wszystkich aktywów przed wskazanym terminem okres likwidacji subfunduszu zostanie skrócony. 

30/12/2017

Ogłoszenie o zmianie harmonogramu likwidacji subfunduszu subGO Fund Energia 2

W związku z wydłużeniem procesu zbywania aktywów subfunduszu subGO Fund Energia 2 Zarząd GO TFI SA podjął uchwałę o zmianie harmonogramu likwidacji subfunduszu w taki sposób, że  planowany termin zakończenia likwidacji subfunduszu subGO Fund Energia 2 ustalony zostaje na 28.02.2018r.

Do zakończenia procesu likwidacji pozostało zbycie akcji dwóch emitentów. Akcje te charakteryzują się niską płynnością, jednakże Towarzystwo dołoży wszelkich starań, aby dokonać ich zbycia do wskazanego terminu z uwzględnieniem interesu uczestników funduszu. W sytuacji zbycia tych aktywów przed wskazanym terminem okres likwidacji subfunduszu zostanie skrócony. 

31/08/2017

Ogłoszenie o zmianie harmonogramu likwidacji subfunduszu subGO Fund Energia 2

W związku z wydłużeniem procesu zbywania aktywów subfunduszu subGO Fund Energia 2 Zarząd GO TFI SA podjął uchwałę o zmianie harmonogramu likwidacji subfunduszu w taki sposób, że  planowany termin zakończenia likwidacji subfunduszu subGO Fund Energia 2 ustalony zostaje na 31.12.2017r.

Do zakończenia procesu likwidacji pozostało zbycie akcji dwóch emitentów. Akcje te charakteryzują się niską płynnością, jednakże Towarzystwo dołoży wszelkich starań, aby dokonać ich zbycia do wskazanego terminu z uwzględnieniem interesu uczestników funduszu. W sytuacji zbycia tych aktywów przed wskazanym terminem okres likwidacji subfunduszu zostanie skrócony. 

25/04/2017

Ogłoszenie o zmianie harmonogramu likwidacji subfunduszu subGO Fund Energia 2

W związku z wydłużeniem procesu zbywania aktywów subfunduszu subGO Fund Energia 2 Zarząd GO TFI SA podjął uchwałę o zmianie harmonogramu likwidacji subfunduszu w taki sposób, że  planowany termin zakończenia likwidacji subfunduszu subGO Fund Energia 2 ustalony zostaje na 31.08.2017r.

Do zakończenia procesu likwidacji pozostało zbycie akcji dwóch emitentów. Akcje te charakteryzują się niską płynnością, jednakże Towarzystwo dołoży wszelkich starań, aby dokonać ich zbycia do wskazanego terminu z uwzględnieniem interesu uczestników funduszu. W sytuacji zbycia tych aktywów przed wskazanym terminem okres likwidacji subfunduszu zostanie skrócony. 

25/08/2016

Ogłoszenie o zmianie harmonogramu likwidacji subfunduszu subGO Fund Energia 2

W związku z wydłużeniem procesu zbywania aktywów subfunduszu subGO Fund Energia 2 Zarząd GO TFI SA podjął uchwałę o zmianie harmonogramu likwidacji subfunduszu w taki sposób, że  planowany termin zakończenia likwidacji subfunduszu subGO Fund Energia 2 ustalony zostaje na 30.04.2017r.

Do zakończenia procesu likwidacji pozostało zbycie akcji dwóch emitentów. Akcje te charakteryzują się niską płynnością, jednakże Towarzystwo dołoży wszelkich starań, aby dokonać ich zbycia do wskazanego terminu z uwzględnieniem interesu uczestników funduszu. W sytuacji zbycia tych aktywów przed wskazanym terminem okres likwidacji subfunduszu zostanie skrócony. 

31/12/2015

Ogłoszenie o rozpoczęciu likwidacji subfunduszu subGO Fund Energia 2 z dniem 31.12.2015 r


  1. Zarząd GO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 64 ust. 2 p. 2) d) statutu GO FUND Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ("Fundusz") mając jednocześnie na uwadze zachowanie równych praw uczestników do aktywów subfunduszu subGO Fund Energia 2 podjął decyzję, o rozpoczęciu z dniem 31.12.2015 r. likwidacji subfunduszu subGO Fund Energia 2.

  2. W związku z powyższym żądania wykupu certyfikatów inwestycyjnych dotyczące subfunduszu subGO Fund Energia 2 na dzień 31.12.2015 r. nie będą rozpatrywane.

  3. Planowany termin zakończenia likwidacji i wypłaty uzyskanych środków pieniężnych Uczestnikom subfunduszu subGo Fund Energia 2 określony jest na 30.08.2016 r.


POLITYKA INWESTYCYJNA

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu subGO Fund Energia2 w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz, realizuje cel inwestycyjny subGO Fund Energia2, jako subfunduszu akcyjnego sektorowego, ukierunkowanego na przemysł energetyczny, w tym rynek Odnawialnych Źródeł Energii ze źródeł rozproszonych: małych farm wiatrowych, małych energii wodnych, fotowoltaniki. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

­CHARAKTERYSTYKA

Fundusz, realizuje cel inwestycyjny subGO Fund Energia2, poprzez inwestowanie bezpośrednio, bądź za pośrednictwem tworzonych przez Fundusz spółek celowych w formie spółek komandytowo-akcyjnych, w akcje i prawa do akcji spółek sektora energetycznego głównie na rynku nieregulowanym. Osiągnięcie celu inwestycyjnego będzie możliwe dzięki sprzedaży posiadanych przez Fundusz akcji spółek sektora energetycznego lub czerpanie zysków z przychodów. Fundusz stworzony jest z myślą o inwestorach indywidualnych, jak i korporacyjnych, klientach poszukujących długoterminowej inwestycji, stanowiącej również doskonałe narzędzie do dywersyfikacji ryzyka. Inwestycje w poszczególne projekty odbywają się etapami, a fundusz będzie silnie zdywersyfikowany – co najmniej 10 projektów.

WARTOŚĆ AKTYWÓW FUNDUSZU NA CERTYFIKAT INWESTYCYJNY

Treści zawarte w niniejszym materiale są podane wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), jak również nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. ­1715 z późn. zm.). Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Pełny opis wszystkich ryzyk inwestycyjnych zawarty jest w Warunkach Emisji certyfikatów Funduszu. Treści zamieszczone w niniejszym materiale nie powinny być traktowane jako porady finansowe ani porady prawne. Zaleca się, aby potencjalni inwestorzy skorzystali z niezależnych i profesjonalnych porad finansowych, podatkowych i prawnych przed podjęciem decyzji o inwestowaniu w Fundusz. Kapitał inwestora jest narażony na ryzyko i inwestor może nie odzyskać kwoty pierwotnie zainwestowanej. Ryzyko wszelkich decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale, w szczególności decyzji inwestycyjnych, ponosi wyłącznie osoba podejmująca decyzję. Decyzje inwestycyjne, co do inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane po zapoznaniu się z Warunkami Emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad nabywania certyfikatów inwestycyjnych funduszy, opłaty manipulacyjne oraz informacje podatkowe. W/w dokumenty dostępne są w siedzibie GO TFI S.A.

Inwestycja wiąże się z ryzykiem. Wyniki osiągane w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia tożsamych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość aktywów netto Funduszu cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego, w konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Towarzystwo i Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów i wyników inwestycyjnych. Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat związanych z  lokowaniem w  Fundusz oraz podatków, chyba, że co innego wyraźnie wynika z danej informacji. Potencjalny zwrot z inwestycji może zostać pomniejszony o wynagrodzenie, opłaty lub inne obciążenia (w ty podatkowe) pobierane zgodnie z obowiązującym prawem. GO TFI S.A., zarządzające Funduszem, działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego nie jest organem, który zatwierdził lub zaakceptował produkty lub usługi Towarzystwa.