PRIME FIZ NFS

PRIME Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z  dnia 25.11.2011 o numerze DFL/V/4034/110/24/11/53-6-1/AG. W dniu 17 lutego 2012 r. fundusz został  wpisany do księgi rejestrowej Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 706. Depozytariuszem dla funduszu PRIME FIZ NFS jest Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wareckiej 11a, 00-034 Warszawa.


Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowychDostęp do wycen jest możliwy po zalogowaniu.