PRIME FIZ NFS

PRIME Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z  dnia 25.11.2011 o numerze DFL/V/4034/110/24/11/53-6-1/AG. W dniu 17 lutego 2012 r. fundusz został  wpisany do księgi rejestrowej Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 706. Depozytariuszem dla funduszu PRIME FIZ NFS jest Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wareckiej 11a, 00-034 Warszawa.


Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych


30/06/2017

Ogłoszenie o wykupie Certyfikatów Inwestycyjnych PRIME Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego.


Zarząd GO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie statutu PRIME Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego ("Fundusz") podjął decyzję w sprawie wykupu na dzień 30.06.2018 r. 13 certyfikatów inwestycyjnych serii C Funduszu.

Dzień Wykupu 30.06.2018 r.


Dostęp do wycen jest możliwy po zalogowaniu.