GO FUND 1 FIZ AN

GO FUND 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych  jest funduszem dedykowanym nieruchomości działającym na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z  dnia 27.01.2011 o numerze DFL/4034/179/17/10/11/V/U/53/3-1/JG. W dniu 20 lipca 2011 r. fundusz został  wpisany do księgi rejestrowej Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 649. Depozytariuszem dla funduszu GO FUND 1 FIZ AN jest Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wareckiej 11a, 00-034 Warszawa

Dostęp do wycen jest możliwy po zalogowaniu.