GODEBT1 FIZ NFS

GODEBT1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny.

W dniu 17 lutego 2012r. fundusz został  wpisany do księgi rejestrowej Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 707. Depozytariuszem dla funduszu GODEBT1 jest Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wareckiej 11a, 00-034 Warszawa.

Dostęp do wycen jest możliwy po zalogowaniu.


Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych