GODEBT1 FIZ NFS

GO DEBT 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny.

W dniu 17 lutego 2012r. fundusz został  wpisany do księgi rejestrowej Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 707Bankiem Depozytariuszem dla funduszu GO GODEBT 1jest Kredyt Bank S.A.


Dostęp do wycen jest możliwy po zalogowaniu.