SECURA FIZ NFS

SECURA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z  dnia 25.11.2011 o numerze DFL/V/4034/110/24/11/53-6-1/AG. W dniu 17 lutego 2012 r. fundusz został  wpisany do księgi rejestrowej Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 706.


Bankiem Depozytariuszem dla funduszu SECURA FIZ NFS jest Kredyt Bank S.A.

Dostęp do wycen jest możliwy po zalogowaniu.