Analizy i komentarze

RSS
2013-10-15
Rynek obligacji korporacyjnych - III kw. 2013
Zgodnie z oczekiwaniami III kwartał 2013 to kontynuacja pozytywnych trendów na rynku obligacji korporacyjnych. Cykl obniżek stóp procentowych został ukończony, jednak sygnały z RPP wskazują na dłuższy okres utrzymywania niskich stóp procentowy. . .
2013-10-08
Potencjał małych spółek
Trzeci kwartał 2013 roku potwierdził tendencje na rynku akcji. Reforma OFE, zagrożenia płynące z polityki monetarnej, jak również czynniki demograficzne zmniejszyły zaangażowanie inwestorów portfelowych i upodatniły segment dużych spółek na . . .
2013-10-01
Perspektywy rynku wierzytelności po III kw. 2013 r.
Sprzedaż wierzytelności jest jednym z instrumentów zarządzania należnościami, po który coraz częściej sięgają banki chcące uwolnić się od „złych” długów i poprawić jakość portfeli kredytowych. W 2012 roku wartość rynku obrotu wie. . .