Rada Nadzorcza


Andrzej Kulik - Przewodniczący Rady Nadzorczej


Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie oraz Politechniki Warszawskiej . Studia doktoranckie ukończył na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i jednocześnie na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Odbył również studia podyplomowe na Warszawskiej SGH współpracującej z Uniwersytetem Minnesota.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie reasekuracji i ubezpieczeń, które zdobył pracując na najwyższych stanowiskach kierowniczych, m.in. jako:

- Dyrektor Operacyjny w Departamencie Funduszy Emerytalnych Citibank S.A.

- Dyrektor Operacyjny w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym Norwich Union S.A.

- Dyrektor Operacyjny i Prezes Zarządu w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym Nordea S.A.


Marek Kołodziejak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także studia podyplomowe „Wycena nieruchomości” na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz „Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami” w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Ponadto uczestnik wielu szkoleń z zakresu rynków kapitałowych, bankowości i finansów.

Zawodowo związany z rynkiem kapitałowym od 1998 roku. Początkowo w 1998 r. zatrudniony w Domu Maklerskim BIG BG S.A. (obecnie Millennium Dom Maklerski S.A.) na stanowisku maklera. Następnie również od 1998 r. w Domu Maklerskim PENETRATOR S.A. – obecnie TRIGON Dom Maklerski S.A. pełniąc różne funkcje ostatnio Ekspert.

Dysponuje bogatym doświadczeniem związanym z obrotem instrumentami finansowymi zarówno na rynku zorganizowanym, jak niezorganizowanym. Uczestniczył w wielu procesach wprowadzania spółek na GPW oraz wycofywania z obrotu giełdowego.

Posiada licencję maklera papierów wartościowych oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami.


Dr Aleksander Romanowski - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent kierunku Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Studiował Nauki Polityczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu. Ukończył studia podyplomowe w Instytucie Studiów Zaawansowanych w Wiedniu. Uczestnik szkoleń prowadzonych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy w Waszyngtonie, Joint Vienna Institute w Wiedniu, Centrum Prywatyzacji/Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, Narodowy Bank Francji, DC Gardner Training.

Karierę zawodową rozpoczął w Nomura Research Institute w Wiedniu. Pracował w Departamencie Gospodarki Światowej w Centralnym Urzędzie Planowania, a następnie w Departamencie Analiz i Badań Narodowego Banku Polskiego. Karierę zawodową kontynuował pełniąc funkcję Dyrektora Biura Inwestycji Finansowych PZU Życie S.A. oraz PZU S.A. Był Prezesem Bankowego Funduszu Inwestycyjnego Sp. z o.o. Pełnił funkcje Wiceprezesa PTE Norwich Union S.A., Prezesa Sampo PTE S.A. oraz Nordea PTE S.A. Był członkiem Rady Nadzorczej Katowickiego Przedsiębiorstwa Meblowego Agata S.A., Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., Grupy Inwestycyjnej Centrum Sp. z o.o., Kredyt  Lease S.A. oraz Euromark Polska  S.A

Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Platinum Fund 24 S.A.


Jakub Napierała - Członek Rady Nadzorczej

Manager z ponad 20 letnim doświadczeniem w zarządzaniu organizacjami świadczącymi usługi m.in. na rzecz instytucji finansowych i banków.

Na swojej ścieżce zawodowej miał okazję mierzyć się z wyzwaniami zarówno na stanowiskach operacyjnych, średniej i wyższej kadry zarządzającej banków oraz członka zarządu kilku spółek, w tym notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przygodę ze światem finansów rozpoczynał w Dolnośląskim Domu Maklerskim S.A. we Wrocławiu, gdzie wdrażał się w funkcjonowanie rynków kapitałowych kolejno jako makler, makler giełdowy oraz kierownik Punktu Obsługi Klienta, odpowiadając za organizację i zarządzanie obsługą klientów pierwszego prywatnego domu maklerskiego w Polsce.

Strukturę i zasady działania korporacji poznawał pełniąc kolejno funkcje maklera, naczelnika wydziału oraz dyrektora Biura Usług Powierniczych w BRE Banku S.A., biorąc aktywny udział w uruchamianiu i nadzorowaniu działalności powierniczej BRE Banku SA na rzecz funduszy inwestycyjnych, emerytalnych oraz firm zarządzających aktywami.

Już jako doświadczony manager podjął wyzwanie kierowania zespołem odpowiedzialnym za tworzenie i rozwój produktów bankowych związanych z działalnością banku powiernika oraz banku depozytariusza dla PKO BP S.A. - największego banku w Polsce.

Pełniąc funkcję członka zarządu odpowiadał za przygotowanie strategii, budowanie relacji z klientami, prowadzenie projektów informatycznych, obowiązkową sprawozdawczość w Victoria Asset Operation Centre S.A. W PKO BP Finat Sp. z o.o. (Grupa PKO BP) odpowiadał odpowiednio za obszar finansów, sprzedaży i operacji w tym wdrożenie zasad zarządzania ryzykiem operacyjnym.

Do jego sukcesów zawodowych należy zaliczyć również przeprowadzenie zmiany kultury zarządzania Departamentu Usług Powierniczych w mBanku - gdzie pełnił funkcję dyrektora departamentu.

Jest członkiem prestiżowego stowarzyszenia ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants), posiada tytuł MBA University of Minnesota, uprawnienia członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz licencję maklera papierów wartościowych.


Jan Kuźma - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Zarządzania oraz Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim, Seminarium dla kadry kierowniczej banku organizowanego przez De Paul University Chicago, absolwent kursu członków rad nadzorczych oraz wielu kursów i seminariów dotyczących rynków kapitałowych i finansowania przedsięwzięć.

Karierę zawodową rozpoczął w Szkole Podstawowej w Warszawie. Następnie pracował w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz w Centralnym Komitecie Stronnictwa Demokratycznego. Strukturę i zasady korporacji poznawał pełniąc kolejno funkcje: Naczelnika Wydziału Obrotu Papierami Wartościowymi, Głównego Specjalisty w Wydziale Operacji Dewizowych, Kierownika Zespołu
w Oddziale Banku Pekao S.A.

Kolejno sprawował funkcję Dyrektora Departamentów Rynku Pierwotnego, Rachunków i Rozliczeń oraz Emisji i Gwarancji, odpowiadając za przygotowanie emisji papierów wartościowych, planowania działalności biura i rozliczenia finansowe oraz przygotowywania i przeprowadzania publicznych emisji prywatyzacji.

Przez 7 lat pracował w Centralnym Domie Maklerskim Pekao S.A., w którym sprawował stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura, Wiceprezesa Zarządu oraz Prezesa Zarządu. Pełnił także funkcje Dyrektora Zarządzającego w Dom Maklerski PKO Bank Polski S.A., Prezesa Zarządu w Dom Maklerski Banku BPS S.A., Doradcy zarządu w Włodarzewska S.A. oraz Prezesa Zarządu w Aforti Securities S.A.

Obecnie związany z Domem Maklerskim Ventus Asset Management S.A., jest także doradcą Zarządu Polskiej Akcji Humanitarnej.