Sprawozdania finansowe

Raport i opinia z badania sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.


Sprawozdania finansowe za kolejne lata znajdują się w zakładce Raporty