Kontakt - Relacje Inwestorskie

Tomasz Stragiewski

tel. : +48 22 860 63 76

e-mail: t.stragiewski@gounited.pl