Dokumenty Korporacyjne

Statut Spółki

Zmiany Statutu Spółki GO TFI SA dokonane na ZWZA w dniu 12.07.2019

Regulamin Zarządu

Regulamin Rady Nadzorczej

Zasady Ładu Korporacyjnego

Zarząd GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że jako spółka notowana na rynku NewConnect, stosuje w swej działalności zasady określone w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r., oraz stosuje zasady określone w dokumencie „Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” stanowiącym załącznik do uchwały nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r.

POLITYKA INFORMACYJNA GO TFI S.A.