Dane rejestrowe

GoTFI S.A.

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

Tel.: +48 22 535 38 38 

Fax.: +48 22 378 26 37

SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, KRS 0000292229, NIP 108 000 37 09, REGON 141155242, KAPITAŁ ZAKŁADOWY 1.640.000 PLN