Walne Zgromadzenie

17/01/2020

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki GO TFI S.A. na dzień 13.02.2020 r. na godzinę 14:00

treść ogłoszenia

projekty uchwał

formularz pełnomocnictwa

instrukcja do głosowania

informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji GO TFI S.A.


03/06/2019

Dokumenty przedkładane Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki GO TFI S.A. zwołanemu na dzień 28.06.2019 r. na godzinę 13:00

raport roczny GO TFI S.A. za 2018 - wybrane dane finansowe i oświadczenia

sprawozdanie finansowe GO TFI S.A. za 2018 r.

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego GO TFI S.A. za rok 2017

sprawozdanie Zarządu GO TFI S.A. za rok 2018


30/05/2019

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki GO TFI S.A. na dzień 28.06.2019 r. na godzinę 13:00

treść ogłoszenia

projekty uchwał

formularz pełnomocnictwa

informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji GO TFI S.A.

Zamierzone zmiany statutu określone w uchwałach nr 4 i 5 ZWZA GO TFI SA  z 28.06.2019

01/06/2018

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki GO TFI S.A. na dzień 29.06.2018 r. na godzinę 13:00

treść ogłoszenia

projekty uchwał

formularz pełnomocnictwa

informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji GO TFI S.A.

Dokumenty przedkładane Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki GO TFI S.A. zwołanemu na dzień 29.06.2018 r. na godzinę 13:00

raport roczny GO TFI S.A. za 2017 - wybrane dane finansowe i oświadczenia

sprawozdanie finansowe GO TFI S.A. za 2017 r.

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego GO TFI S.A. za rok 2017

sprawozdanie Zarządu GO TFI S.A. za rok 2017

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 sierpnia 2017 r.

Zarząd GO TFI SA w załączeniu przekazuje uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 sierpnia 2017r.

treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 08.08.2017 r.

Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt 7 Zał. nr 3 Regulaminu ASO.13/07/2017

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki GO TFI S.A.

treść ogłoszenia

projekty uchwał

formularz pełnomocnictwa

informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji GO TFI S.A.


11/07/2017

Ogłoszenie o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki GO TFI S.A.

Zarząd spółki GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które zwołano na dzień 24 lipca 2017 r. na godzinę 18:00

Powodem odwołania NWZA jest fakt, iż żaden z akcjonariuszy nie dokonał rejestracji uczestnictwa na przedmiotowe walne zgromadzenie spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 6 a Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO


27/06/2017

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki GO TFI S.A.

treść ogłoszenia

projekty uchwał

formularz pełnomocnictwa

informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji GO TFI S.A.


26/06/2017

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 czerwca 2016r.

Zarząd GO TFI SA w załączeniu przekazuje uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 czerwca 2017 r.

treść uchwał podjętych na ZWZA GO TFI S.A. 26.06.2017 r.

Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt 7 Zał. nr 3 Regulaminu ASO.01/06/2017

Dokumenty przedkładane Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki GO TFI S.A. zwołanemu na dzień 26.06.2017 r. na godzinę 12:00

raport roczny GO TFI S.A. za 2016 - wybrane dane finansowe i oświadczenia

sprawozdanie finansowe GO TFI S.A. za 2016 r.

opinia i raport z badania sprawozdania finansowego GO TFI S.A. za rok 2016

sprawozdanie Zarządu GO TFI S.A. za rok 2016

sprawozdanie finansowe GO FUND PROPERTY FIZ za rok 2016

sprawozdanie finansowe GO FUND 3 FIZ AN (w likwidacji) za rok 2016


31/05/2017

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki GO TFI S.A.

treść ogłoszenia

projekty uchwał

formularz pełnomocnictwa

informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji GO TFI S.A.


27/12/2016

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki po wznowieniu obrad w dniu 27 grudnia 2016 r.

Zarząd Spółki GO TFI S.A. niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki po wznowieniu obrad w dniu 27 grudnia 2016 r.

kliknij, aby zobaczyć treść uchwał

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu


28/11/2016

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GO TFI S.A.

treść ogłoszenia

projekty uchwał

formularz pełnomocnictwa

informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji GO TFI S.A.25/11/2016

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki po wznowieniu obrad w dniu 25 listopada 2016 r.

Zarząd Spółki GO TFI S.A. niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki po wznowieniu obrad w dniu 25 listopada 2016 r.

kliknij, aby zobaczyć treść uchwał

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

18/11/2016

Uchwała podjęta na NWZA GO TFI S.A. w dniu 17.11.2016 oraz informacja o przerwie w obradach NWZA GO TFI S.A. z 17.11.2016 r. i wznowieniu obrad dnia 25.11.2016 o godzinie 17:00

Zarząd Spółki GO TFI S.A. niniejszym przekazuje treść uchwały podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 17.11.2016 r. oraz  informuje o uchwaleniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 17 listopada 2016 r. i wyznaczenia dnia wznowienia obrad na dzień 25  listopada 2016 r. o godz. 17:00 - na podstawie Uchwały nr 7/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dn. 17.11.2016 r.

kliknij, aby zobaczyć treść uchwały

 Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 6) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu


14/11/2016

Informacja o przerwie w obradach NWZA GO TFI S.A. z 14.112016 r. i wznowieniu obrad dnia 17.11.2016 o godzinie 18:00

Zarząd Spółki GO TFI S.A. niniejszym informuje o uchwaleniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 14 listopada 2016 r. i wyznaczenia dnia wznowienia obrad na dzień 17 listopada 2016 r. o godz. 18:00 - na podstawie Uchwały nr 6/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 6) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

14/11/2016

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 listopada 2016 r.

Zarząd GO TFI SA w załączeniu przekazuje uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2016 r.

treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 14.11.2016 r.

Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt 7 Zał. nr 3 Regulaminu ASO.


17/10/2016

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GO TFI S.A.

treść ogłoszenia

projekty uchwał

formularz pełnomocnictwa

informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji GO TFI S.A.


28/06/2016

Informacja o dokonanej zmianie treści statutu Spółki GO TFI S.A. i przyjęciu tekstu jednolitego statutu podjętych na ZWZA w dniu 28.06.2016

Zarząd Spółki GO TFI S.A. informuje o podjęciu uchwały 4/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki odbytego w dniu 28 czerwca 2016r., zmieniającej treść Statutu Spółki oraz o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Spółki.

wskazanie zmian statutu z dn. 28.06.2016

Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki znajduje się w zakładce Dokumenty korporacyjne pod linkiem Statut Spółki


Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

28/06/2016

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2016 r.

Zarząd GO TFI SA w załączeniu przekazuje uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2016 r.

treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 28.06.2016

Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt 7 Zał. nr 3 Regulaminu ASO.

04/06/2016

Dokumentacja przedkładana Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 28.06.2016 r.:

GO TFI SA Raport Roczny 2015 wstęp wybrane dane finansiwe i oświadczenia

sprawozdanie finansowe za rok 2015

raport i opinia z badania sprawozdania finansowego za rok 2015 

sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2015


02/06/2016

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GO TFI S.A.

treść ogłoszenia

projekty uchwał

proponowane zmiany statutu GO TFI S.A. 

załącznik nr 1 do Uchwały WZA nr 5/2016

załącznik nr 1 do Uchwały WZA nr 6/2016

załącznik nr 2 do Uchwały WZA nr 6/2016

formularz pełnomocnictwa

informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji GO TFI S.A


18/01/2016

Informacja o powołaniu uchwałą NWZA GO TFI S.A. z dn. 18.01.2016 nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Spółki GO TFI S.A. niniejszym informuje o podjęciu uchwały 8/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki odbytego w dniu 18 stycznia 2016 r. o powołaniu w skład Rady Nadzorczej GO TFI S.A. nowego Członka Rady.

treść uchwały

Podstawa prawna:
 

§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


11/01/2016

Informacja o przerwie w obradach NWZA GO TFI S.A. z 11.01.2016 r. i wznowieniu obrad dnia 18.01.2016 godz. 16:00

Zarząd Spółki GO TFI S.A. niniejszym informuje o uchwaleniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 11 stycznia 2016 r. i wyznaczenia dnia wznowienia obrad na dzień 18 stycznia 2016 r. o godz. 16:00 - na podstawie Uchwały nr 7/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 6) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

11/01/2016

Informacja o dokonanej zmianie treści statutu Spółki GO TFI S.A. i przyjęciu tekstu jednolitego statutu podjętych na NWZA 11.01.2016

Zarząd Spółki GO TFI S.A. informuje o podjęciu uchwały 6/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki odbytego w dniu 11 stycznia 2016r., zmieniającej treść Statutu Spółki oraz o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Spółki.

wskazanie zmian statutu z 11.01.2016r.

Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki znajduje się w zakładce Dokumenty korporacyjne pod linkiem Statut Spółki


Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

11/01/2016

Raport bieżący nr 2/2016

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 11 stycznia 2016 r.

Zarząd GO TFI SA w załączeniu przekazuje uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 11 stycznia 2016 r.

Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt 7 Zał. nr 3 Regulaminu ASO.

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 11 stycznia 2016 r.


15/12/2015

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GO TFI S.A.

treść ogłoszenia

projekty uchwał

formularz pełnomocnictwa

proponowane zmiany statutu GO TFI S.A.

tekst jednolity statutu GO TFI S.A.

informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji GO TFI S.A.


30/09/2015

Raport bieżący nr 10/2015 

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 września 2015r.

Zarząd GO TFI SA w załączeniu przekazuje uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 września 2015r.

Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt 7 Zał. nr 3 Regulaminu ASO.

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 września 2015 r.

04/09/2015

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GO TFI S.A.

treść ogłoszenia

projekty uchwał

formularz pełnomocnictwa

uchwała 03/04/2015 w sprawie Zasad ładu korporacyjnego

Proponowane zmiany statutu GO TFI S.A. wraz z tekstem jednolitym.

Załącznik nr 1 do Uchwały WZA nr 6/2015

Załącznik nr 2 do Uchwały WZA nr 6/2015

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji GO TFI S.A.

30/06/2014

Raport bieżący nr 9/2015  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na WZA GO TFI odbytym w dniu 29 czerwca 2015 r.
Zarząd spółki GO TFI SA niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów WZA spółki GO TFI SA odbytym w dniu 29 czerwca 2015 r.:

p. Tomasz Kołodziejak 798 282 szt. akcji oraz 798 282 głosów, co stanowi 48,68 % w ogólnej liczbie głosów oraz 55,39 % głosów na tym WZA,

p. Beata Kielan 535 713 szt. akcji oraz 535 713 głosów, co stanowi 32,67 % w ogólnej liczbie głosów oraz 37,17 % głosów na tym WZA,

p. Marcin Janek 107 145 szt. akcji oraz 107 145 głosów, co stanowi 6,53 % w ogólnej liczbie głosów oraz 7,43 % głosów na tym WZA


30/06/2014

Raport bieżący nr 8/2015  Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2015r.

Zarząd GO TFI SA w załączeniu przekazuje uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2015r.

Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt 7 Zał. nr 3 Regulaminu ASO.


Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2015r

03/06/2015

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GO TFI S.A.

treść ogłoszenia

projekty uchwał

Formularz pełnomocnictwa

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji GO TFI S.A.


26/06/2014

Raport bieżący nr 9/2014  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Spółki odbytym w dniu 26 czerwca 2014r.

Zarząd GO TFI SA przekazuje niniejszym wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA Spółki zwołanym na 26 czerwca 2014r.

Beata Kielan: 535 713 akcji oraz głosów, co stanowi 32,67% w ogólnej liczbie głosów oraz 37,18% głosów na tym WZA,

Marcin Janek: 107 145 akcji oraz głosów, co stanowi 6,53% w ogólnej liczbie głosów oraz 7,44% głosów na tym WZA,

Tomasz Kołodziejak: 798 082 akcji oraz głosów, co stanowi 48,66% w ogólnej liczbie głosów oraz 55,38% głosów na tym WZA

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

26/06/2014

Raport bieżący nr 7/2014  26/06/2014 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 czerwca 2014r.

Zarząd GO TFI SA w załączeniu przekazuje uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 czerwca 2014r.

Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt 7 Zał. nr 3 Regulaminu ASO.


Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 czerwca 2014r

04/06/2014

Dokumentacja przedkładana Walnemu Zgromadzeniu:

sprawozdanie finansowe za rok 2013

raport i opinia z badania sprawozdania finansowego

sprawozdanie Zarządu z działalności

30/05/2014

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA

Treść ogłoszenia

Projekty uchwał

Formularz pełnomocnictwa

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji GO TFI S.A.


18/06/2013

Raport bieżący nr 14/2013  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na WZA Spółki odbytym w dniu 17 czerwca 2013r.

Zarząd GO TFI SA przekazuje niniejszym wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na WZA Spółki odbytym w dniu 17 czerwca 2013r.:

Beata Kielan: 535 713 akcji oraz 535 713 głosów, co stanowi 32,67% w ogólnej liczbie głosów oraz 36,87% głosów na tym WZA,

Tomasz Kołodziejak: 794 949 akcji oraz 794 949 głosów, co stanowi 48,47% w ogólnej liczbie głosów oraz 54,72% głosów na tym WZA,

Marek Kołodziejak: 122 143 akcji oraz 122 143 głosów, co stanowi 7,45% w ogólnej liczbie głosów oraz 7,41% głosów na tym WZA.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

17/06/2013

Raport bieżący nr 13/2013  Uchwała o wypłacie dywidendy

Zarząd GO TFI SA niniejszym informuje o podjęciu w dniu 17 czerwca 2013r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki uchwały o wypłacie dywidendy.
Zgodnie z przedmiotową uchwałą ZWZ akcjonariuszy zdecydowało o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy kwoty w wysokości 590.400 zł, tj. 36 gr/na akcję.
Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 1.640.000 akcji.
Walne zgromadzenie ustaliło dzień nabycia prawa do dywidendy na dzień 1 lipca 2013 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 15 lipca 2013 r.

Par. 4 ust. 6 Regulaminu ASO.

 

17.06.2013

Raport bieżący nr 12/2013  17/06/2013 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 czerwca 2013r.

Zarząd GO TFI SA w załączeniu przekazuje uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 czerwca 2013r.

Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt 7 Zał. nr 3 Regulaminu ASO.


Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 czerwca 2013r

 

31/05/2013

Dokumentacja przedkładana  Walnemu Zgromadzeniu GO TFI S.A.:

Sprawozdanie finansowe GoTFI SA za 2012 r.

Opinia i Raport Biegłego Rewidenta

Sprawozdanie Zarządu z działalnosci Spółki w 2012 r.

21/05/2013

Zmiana terminu WZA Spółki

Spółka niniejszym informuje o zmianie terminu WZA Spółki z dnia 14 czerwca 2013r. godz. 11 na dzień 17 czerwca 2013r. godz. 11.
Walne odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Stawki 2 w Warszawie.

Uzasadnienie terminu zmiany WZA:
W związku z okolicznością, iż ogłoszenie zwołania ZWZA (raport bieżący nr 6/2013) ukazało się z jednodniowym opóźnieniem i tym samym nie pozwalało na zachowanie terminu zwołania ZWZA Spółki na 26 dni przed dniem planowanego WZA, Spółka zmienia termin odbycia ZWZA z 14 czerwca 2013r. na 17 czerwca 2013r.

Poniżej zamieszczone jest ogłoszenie o zwołaniu ZWZA oraz pozostałe dokumenty związane z ZWZA. W projektach uchwał doprecyzowana została uchwała o podziale zysku.

Treść ogłoszenia

Projekty uchwał

Formularz pełnomocnictwa

informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji GO TFI S.A.

20/05/2013

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GO TFI S.A.

Treść ogłoszenia

Projekty uchwał

Formularz pełnomocnictwa

informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji GO TFI S.A.

 

29/06/2012

Raport bieżący nr 9/2012 Treść uchwał podjętych w dniu 29 czerwca 2012r. przez ZWZ akcjonariuszy GO TFI SA 


Zarząd GO TFI SA w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 29 czerwca 2012r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Uchwały ZWZA Go TFI SA 29.06.2012


Podstawa prawna:


§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

25/05/2011

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GO TFI S.A.

Treść ogłoszenia

Projekty uchwał

Formularz pełnomocnictwa

informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji GO TFI S.A.

Dokumentacja przedkładana  Walnemu Zgromadzeniu GO TFI S.A.:

Sprawozdanie finansowe GoTFI SA za 2011 r. wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta 

Sprawozdanie Zarządu z działalnosci Spółki

Pozostała dokumentacja zostanie opublikowana niezwłocznie po jej sporządzeniu.

 

17/10/2011

Przekazanie treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GO TFI S.A. w dniu 14 października 2011 roku.

Treść uchwał

 

16/09/2011

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GO TFI S.A.

Treść ogłoszenia

Projekty uchwał

Formularz pełnomocnictwa

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji GO TFI S.A.

 

01/08/2011

Przekazanie treści uchwał podjętych w drugiej części obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GO TFI S.A. w dniu 29 lipca 2011 roku.

Treść uchwał

30/06/2011

Przekazanie treści uchwał podjętych w pierwszej części obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki GO TFI S. A. w dniu 29 czerwca 2011 roku oraz tekstu jednolitego Statutu Spółki

Treść uchwał

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GO TFI S.A. zarządziło przerwę w obradach do dnia 29 lipca 2011 roku do godziny 12.00, które to Zgromadzenie będzie kontynuowane w siedzibie Spółki. Zarządzona przerwa w obradach ma na celu umożliwienie zaznajomienia się Akcjonariuszy ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2010 rok.


10/06/2011

Ogłoszenie Zarządu spółki GO TFI S.A. z siedzibą w Warszawie o rozszerzeniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2011 r.

Treść ogłoszenia

03/06/2011

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GO TFI S.A.

Treść ogłoszenia

Projekty uchwał

Formularz pełnomocnictwa

informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji GO TFI S.A.

Dokumentacja przedkładana  Walnemu Zgromadzeniu GO TFI S.A.:

Sprawozdanie finansowe GoTFI SA za 2010 r. wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Zarządu z działalnosci Spółki

Pozostała dokumentacja zostanie opublikowana niezwłocznie po jej sporządzeniu.