Raporty

Data Rodzaj Nazwa
2020-09-15 19:23:28 ESPI Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA Emitenta odbytym w dniu 31.08.2020 r.

2020-09-01 0:04:58 ESPI Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA Emitenta odbytym w dniu 31.08.2020 r.

2020-08-31 23:29:58 EBI Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA Emitenta odbytym w dniu 31.08.2020 r.

2020-08-31 23:03:35 EBI Informacja o dokonanych zmianach treści statutu Emitenta oraz o przyjęciu tekstu jednolitego statutu Spółki

2020-08-31 22:51:30 ESPI Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GO TFI SA w dniu 31.08.2020 r.

2020-08-31 21:53:00 EBI Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GO TFI SA w dniu 31.08.2020 r.

2020-08-31 21:47:15 ESPI Jednostkowy raport okresowy za II Q 2020 r.

2020-08-14 23:10:33 EBI Jednostkowy raport okresowy za II Q 2020 r.

2020-08-05 21:11:40 ESPI Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GO TFI S.A.

2020-08-05 21:06:00 ESPI Raport roczny GO TFI SA za 2019 r.

2020-08-05 20:23:40 EBI Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GO TFI S.A.

2020-08-01 0:08:59 EBI Raport roczny GO TFI SA za 2019 r.

2020-07-21 17:23:54 EBI Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych

2020-06-25 19:51:47 EBI Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych

2020-05-25 21:47:00 EBI Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych

2020-05-14 23:51:33 EBI Jednostkowy raport okresowy za I Q 2020 r.

2020-03-04 18:08:15 ESPI Jednostkowy raport okresowy za IV Q 2019 r.

2020-03-03 23:55:02 ESPI Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZA Spółki GO TFI S.A. zwołanym na dzień 13.02.2020 r.

2020-03-03 23:45:32 ESPI Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GO TFI SA w dniu 13.02.2020 oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach do protokołu

2020-03-03 23:29:17 ESPI Harmonogram publikacji raportów okresowych GO TFI S.A. w roku obrotowym 2020

2020-03-03 21:58:47 ESPI Jednostkowy raport okresowy za IV Q 2019 r.

2020-03-02 18:40:07 ESPI Jednostkowy raport okresowy za IV Q 2019 r.

2020-02-29 1:43:20 ESPI Jednostkowy raport okresowy za IV Q 2019 r.

2020-02-28 23:13:46 ESPI Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZA Spółki GO TFI S.A. zwołanym na dzień 13.02.2020 r.

2020-02-28 23:01:26 ESPI Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GO TFI SA w dniu 13.02.2020 oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach do protokołu

2020-02-26 19:59:10 ESPI Jednostkowy raport okresowy za IV Q 2019 r.

2020-02-18 17:14:01 ESPI Jednostkowy raport okresowy za IV Q 2019 r.

2020-02-14 22:32:00 EBI Jednostkowy raport okresowy za IV Q 2019 r.

2020-02-13 20:12:07 EBI Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZA Spółki GO TFI S.A. zwołanym na dzień 13.02.2020 r.

2020-02-13 20:03:15 ESPI Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZA Spółki GO TFI S.A. zwołanym na dzień 13.02.2020 r.

2020-02-13 19:38:12 EBI Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GO TFI SA w dniu 13.02.2020 oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach do protokołu

2020-02-13 19:23:21 ESPI Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GO TFI SA w dniu 13.02.2020 oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach do protokołu

2020-01-21 15:51:16 EBI Harmonogram publikacji raportów okresowych GO TFI S.A. w roku obrotowym 2020

2020-01-18 12:34:25 EBI Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GO TFI S.A.

2020-01-17 22:01:48 ESPI Informacja o złożonych środkach zaskarżenia

2020-01-03 18:54:26 ESPI Informacja o złożonych środkach zaskarżenia

2020-01-03 18:40:20 EBI Informacja o złożonych środkach zaskarżenia

2020-01-02 17:56:56 ESPI Informacja o nałożeniu sankcji administracyjnej

2019-12-19 17:45:47 EBI Informacja o nałożeniu sankcji administracyjnej

2019-11-14 17:27:58 EBI Jednostkowy raport okresowy za III Q 2019 r.

2019-08-14 22:48:47 EBI Jednostkowy Raport Okresowy za II kwartał 2019 r.

2019-08-14 19:22:19 EBI Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

2019-07-12 18:44:20 ESPI Informacja o dokonanych zmianach treści statutu Spółki GO TFI S.A. oraz o przyjęciu tekstu jednolitego statutu Spółki GO TFI S.A. z dnia 12.07.2019

2019-07-12 18:36:16 ESPI Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA Spółki GO TFI S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2019 r.

2019-07-12 18:28:45 ESPI Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12 lipca 2019 r.

2019-07-12 18:22:01 ESPI Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

2019-07-12 18:09:53 EBI Informacja o dokonanych zmianach treści statutu Spółki GO TFI S.A. oraz o przyjęciu tekstu jednolitego statutu Spółki GO TFI S.A. z dnia 12.07.2019

2019-07-12 17:36:50 EBI Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA Spółki GO TFI S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2019 r.

2019-07-12 17:05:20 EBI Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12 lipca 2019 r.

2019-07-12 16:49:26 EBI Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

2019-06-28 23:11:18 EBI Informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GO TFI S.A. z dnia 28 czerwca 2019 r.

2019-06-28 22:54:32 EBI Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2019 r.

2019-06-28 22:42:49 ESPI Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2019 r.

2019-06-28 22:31:46 ESPI Raport roczny GO TFI SA za 2018 r.

2019-06-03 19:32:04 EBI Raport roczny GO TFI SA za 2018 r.

2019-06-01 0:14:35 EBI Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok

2019-05-31 11:29:21 ESPI Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GO TFI S.A.

2019-05-31 11:25:01 ESPI Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2019 r.

2019-05-31 11:21:48 ESPI Jednostkowy Raport Okresowy za IV kwartał 2018 r.

2019-05-30 22:04:54 EBI Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GO TFI S.A.

2019-05-30 22:04:06 ESPI Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GO TFI S.A.

2019-05-14 17:22:11 EBI Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2019 r.

2019-02-14 17:58:26 EBI Jednostkowy Raport Okresowy za IV kwartał 2018 r.

2019-01-30 17:45:44 EBI Harmonogram publikacji raportów okresowych GO TFI S.A. w roku obrotowym 2019

2018-12-12 17:44:36 ESPI Jednostkowy Raport Okresowy za III kwartał 2018 r.

2018-11-14 19:56:42 EBI Jednostkowy Raport Okresowy za III kwartał 2018 r.

2018-11-08 19:38:24 EBI Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

2018-08-14 17:45:28 EBI Jednostkowy Raport Okresowy za II kwartał 2018 r.

2018-07-02 17:13:43 EBI Korekta raportu bieżącego 7/2018: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2018 r.

2018-07-02 3:54:47 ESPI Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

2018-07-02 2:31:55 EBI Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2018 r.

2018-06-01 23:20:02 ESPI Jednostkowy Raport Okresowy za II kwartał 2018 r.

2018-05-31 15:47:11 EBI Raport roczny za 2017 r.

2018-05-19 16:30:35 EBI zawarcie umowy o badanie sprawozdań finansowych

2018-05-15 18:55:21 EBI Jednostkowy Raport Okresowy za I kwartał 2018 r.

2018-02-14 19:30:14 ESPI Jednostkowy Raport Okresowy za IV kwartał 2017 r.

2018-02-14 19:11:27 EBI Jednostkowy Raport Okresowy za IV kwartał 2017 r.

2018-02-02 16:44:02 EBI Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

2018-02-02 16:26:13 EBI Harmonogram publikacji raportów okresowych GO TFI S.A. w roku 2018

2018-01-10 20:49:04 ESPI Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

2017-11-21 20:16:57 ESPI Harmonogram publikacji raportów okresowych GO TFI S.A. w roku 2018

2017-11-14 19:19:09 ESPI Jednostkowy Raport Okresowy za III kwartał 2017 r. GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA (PLGOTFI00016)

2017-11-14 18:56:51 EBI Jednostkowy Raport Okresowy za III kwartał 2017 r. GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA (PLGOTFI00016)

2017-11-14 17:55:49 ESPI Jednostkowy Raport Okresowy za III kwartał 2017 r.

2017-11-14 17:50:49 EBI Jednostkowy Raport Okresowy za III kwartał 2017 r.

2017-10-04 17:24:33 ESPI Nabycie akcji spółki GO TFI S.A. przez członka Zarządu

2017-10-04 17:22:28 EBI Nabycie akcji spółki GO TFI S.A. przez członka Zarządu

2017-09-25 17:28:56 ESPI Nabycie akcji spółki GO TFI S.A. przez członka Zarządu

2017-09-25 17:18:14 EBI Nabycie akcji spółki GO TFI S.A. przez członka Zarządu

2017-09-19 16:58:21 ESPI Nabycie akcji spółki GO TFI S.A. przez członka Zarządu

2017-09-19 16:53:19 EBI Nabycie akcji spółki GO TFI S.A. przez członka Zarządu

2017-09-14 17:29:31 ESPI Nabycie akcji spółki GO TFI S.A. przez członka Zarządu

2017-09-14 17:25:09 EBI Nabycie akcji spółki GO TFI S.A. przez członka Zarządu

2017-09-08 17:08:03 ESPI Nabycie akcji spółki GO TFI S.A. przez członka Zarządu

2017-09-08 17:00:22 EBI Nabycie akcji spółki GO TFI S.A. przez członka Zarządu

2017-09-01 17:48:38 ESPI Nabycie akcji spółki GO TFI S.A. przez członka Zarządu.

2017-09-01 17:45:39 EBI Nabycie akcji spółki GO TFI S.A. przez członka Zarządu.

2017-08-14 17:29:37 EBI Informacje o członkach Rady Nadzorcze GO TFI S.A. powołanych przez NWZA Spółki w dniu 08.08.2017 r.

2017-08-14 17:12:59 ESPI Informacje o członkach Rady Nadzorcze GO TFI S.A. powołanych przez NWZA Spółki w dniu 08.08.2017 r.

2017-08-14 17:10:53 EBI Jednostkowy Raport Okresowy za II kwartał 2017 r.

2017-08-14 17:03:34 ESPI Jednostkowy Raport Okresowy za II kwartał 2017 r.

2017-08-09 18:02:38 ESPI Informacja o zmianach w składzie rady nadzorczej GO TFI S.A.

2017-08-09 17:53:32 EBI Informacja o zmianach w składzie rady nadzorczej GO TFI S.A.

2017-08-09 17:18:37 EBI Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki GO TFI S.A. odbytym w dniu 08 sierpni

2017-08-09 17:11:40 EBI Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 08 sierpnia 2017 r.

2017-08-09 17:02:43 ESPI Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki GO TFI S.A. odbytym w dniu 08 sierpni

2017-08-09 17:01:24 ESPI Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 08 sierpnia 2017 r.

2017-07-13 15:32:17 EBI Projekty uchwał NWZA spółki GO TFI SA w dniu 08 sierpnia 2017 r.

2017-07-13 15:26:23 EBI Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GO TFI S.A.

2017-07-13 15:20:29 ESPI Projekty uchwał NWZA spółki GO TFI SA w dniu 08 sierpnia 2017 r.

2017-07-13 15:19:14 ESPI Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GO TFI S.A.

2017-07-11 18:21:58 ESPI Odwołanie NWZA spółki GO TFI S.A.

2017-07-11 18:21:01 EBI Odwołanie NWZA spółki GO TFI S.A.

2017-06-27 17:17:04 ESPI Projekty uchwał NWZA spółki GO TFI SA w dniu 24 lipca 2017 r.

2017-06-27 17:14:54 ESPI Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GO TFI S.A.

2017-06-27 17:10:19 EBI Projekty uchwał NWZA spółki GO TFI SA w dniu 24 lipca 2017 r.

2017-06-27 17:06:22 EBI Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GO TFI S.A.

2017-06-26 17:32:02 EBI Wykaz akcjionariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki GO TFI S.A. odbytym w dniu 26 czerwca 20

2017-06-26 17:26:05 EBI Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GO TFI S.A. w dniu 26 czerwca 2017 r.

2017-06-26 17:18:23 ESPI Wykaz akcjionariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki GO TFI S.A. odbytym w dniu 26 czerwca 20

2017-06-26 17:17:14 ESPI Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GO TFI S.A. w dniu 26 czerwca 2017 r.

2017-06-23 20:52:58 ESPI Rezygnacja z pełnienia z funkcji członka Rady Nadzorczej

2017-06-23 20:26:45 EBI Rezygnacja z pełnienia z funkcji członka Rady Nadzorczej

2017-05-31 17:57:59 ESPI Projekty uchwał Zwyczajnego WZA spółki GO TFI SA planowanego w dniu 26 czerwca 2017 r.

2017-05-31 17:55:29 ESPI Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GO TFI S.A.

2017-05-31 17:49:05 EBI Projekty uchwał Zwyczajnego WZA spółki GO TFI SA planowanego w dniu 26 czerwca 2017 r.

2017-05-31 17:43:49 EBI Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GO TFI S.A.

2017-05-29 20:41:12 EBI Raport roczny za 2016 r.

2017-05-15 18:01:50 ESPI Raport roczny za 2016 r.

2017-05-15 17:58:01 EBI Jednostkowy Raport Okresowy za I kwartał 2017 r.

2017-03-27 18:09:13 ESPI Jednostkowy Raport Okresowy za I kwartał 2017 r.

2017-03-22 18:33:37 ESPI Nabycie akcji spółki GO TFI S.A. przez członka Zarzadu Spółki

2017-03-22 18:22:12 EBI Nabycie akcji spółki GO TFI S.A. przez członka Zarzadu Spółki

2017-02-14 18:36:43 ESPI Zmiana terminów publikacji raportów okresowych GO TFI S.A. w roku 2017

2017-02-14 18:34:35 ESPI Jednostkowy Raport Okresowy za IV kwartał 2016 r.

2017-02-14 17:40:44 EBI Zmiana terminów publikacji raportów okresowych GO TFI S.A. w roku 2017

2017-02-14 17:31:40 EBI Jednostkowy Raport Okresowy za IV kwartał 2016 r.

2017-01-24 18:00:09 EBI Harmonogram publikacji raportów okresowych GO TFI S.A. w roku 2017

2016-12-27 18:24:21 EBI Wykaz akcjionariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki GO TFI S.A. zwołanym na 27 grudnia 20

2016-12-27 18:18:56 EBI Informacja o zmianach w składzie Rady Nadzorczej GO TFI S.A.

2016-12-27 18:15:39 EBI Uchwały NWZA Spółki GO TFI S.A. z dnia 27 grudnia 2016 r.

2016-12-27 18:09:59 ESPI Harmonogram publikacji raportów okresowych GO TFI S.A. w roku 2017

2016-12-27 18:08:04 ESPI Wykaz akcjionariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki GO TFI S.A. zwołanym na 27 grudnia 20

2016-12-27 18:06:25 ESPI Informacja o zmianach w składzie Rady Nadzorczej GO TFI S.A.

2016-11-28 18:51:10 EBI Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GO TFI S.A.

2016-11-28 18:46:04 EBI Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GO TFI S.A.

2016-11-28 18:39:21 ESPI Uchwały NWZA Spółki GO TFI S.A. z dnia 27 grudnia 2016 r.

2016-11-28 18:37:47 ESPI Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GO TFI S.A.

2016-11-28 18:36:48 ESPI Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GO TFI S.A.

2016-11-28 18:08:16 ESPI Wykaz akcjionariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy GO TFI S.A. zwołanym na 14.11. 2016 r

2016-11-28 10:32:26 ESPI Informacja o zmianach w składzie Rady Nadzorczej GO TFI S.A.

2016-11-28 10:27:08 ESPI Uchwały NWZA GO TFI S.A. z dn. 25.11.2016 r.

2016-11-25 20:48:54 EBI Wykaz akcjionariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy GO TFI S.A. zwołanym na 14.11. 2016 r

2016-11-25 20:38:31 EBI Informacja o zmianach w składzie Rady Nadzorczej GO TFI S.A.

2016-11-25 20:28:39 EBI Uchwały NWZA GO TFI S.A. z dn. 25.11.2016 r.

2016-11-18 11:13:20 EBI Uchwała NWZA GO TFI S.A. z dn. 17.11.2016 r. i informacja przerwie w obradach

2016-11-18 11:02:27 ESPI Uchwała NWZA GO TFI S.A. z dn. 17.11.2016 r. i informacja przerwie w obradach

2016-11-14 18:08:54 EBI Jednostkowy Raport Okresowy za III kwartał 2016 r. GO TFI S.A.

2016-11-14 17:38:57 ESPI Jednostkowy Raport Okresowy za III kwartał 2016 r. GO TFI S.A.

2016-11-14 17:37:53 ESPI Informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GO TFI S.A. z dnia 14 listopada 2016 r.

2016-11-14 17:18:00 EBI Informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GO TFI S.A. z dnia 14 listopada 2016 r.

2016-11-14 17:12:14 EBI Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki GO TFI S.A. w dniu 14 listopada 2016 r.

2016-10-17 18:41:37 ESPI Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki GO TFI S.A. w dniu 14 listopada 2016 r.

2016-10-17 18:31:20 EBI Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GO TFI S.A.

2016-10-17 18:13:30 ESPI Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GO TFI S.A.

2016-10-17 17:31:11 EBI Informacja o zmianach w składzie Rady Nadzorczej GO TFI S.A.

2016-09-22 16:34:55 ESPI Informacja o zmianach w składzie Rady Nadzorczej GO TFI S.A.

2016-09-21 18:17:14 EBI Informacja o zmianach w składzie Rady Nadzorczej GO TFI S.A.

2016-09-21 18:04:50 ESPI Informacja o zmianach w składzie Rady Nadzorczej GO TFI S.A.

2016-09-21 17:57:30 ESPI Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2016 r.

2016-08-16 17:56:24 EBI Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2016 r.

2016-06-28 19:52:27 EBI Powołanie osób nadzorujących GO TFI S.A. na kolejną kadencję.

2016-06-28 19:46:06 ESPI Powołanie osób nadzorujących GO TFI S.A. na kolejną kadencję.

2016-06-28 19:44:41 EBI Wykaz akcjionariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki GO TFI S.A. w dniu 28 czerwca 2016 r

2016-06-28 19:39:46 ESPI Wykaz akcjionariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki GO TFI S.A. w dniu 28 czerwca 2016 r

2016-06-28 19:37:51 EBI Informacja o dokonanych zmianach treści statutu Spółki GO TFI S.A. oraz o przyjęciu tekstu jednolitego statutu Spółki GO TFI S.A. podjętych na ZWZA 28.06.2016

2016-06-28 19:28:17 ESPI Informacja o dokonanych zmianach treści statutu Spółki GO TFI S.A. oraz o przyjęciu tekstu jednolitego statutu Spółki GO TFI S.A. podjętych na ZWZA 28.06.2016

2016-06-28 19:25:41 EBI Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki GO TFI S.A. w dniu 28 czerwca 2016 r.

2016-06-28 19:14:07 ESPI Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki GO TFI S.A. w dniu 28 czerwca 2016 r.

2016-06-03 23:40:44 EBI Raport roczny za 2015 r.

2016-06-03 16:38:51 ESPI Raport roczny za 2015 r.

2016-06-03 16:38:07 ESPI Informacja o zamierzonej zmianie treści Statutu spółki GO TFI SA

2016-06-03 16:36:54 ESPI Projekty uchwał Zwyczajnego WZA spółki GO TFI SA w dniu 28 czerwca 2016 r.

2016-06-02 20:04:17 EBI Informacja o zamierzonej zmianie treści Statutu spółki GO TFI SA

2016-06-02 20:01:29 EBI Projekty uchwał Zwyczajnego WZA spółki GO TFI SA w dniu 28 czerwca 2016 r.

2016-06-02 19:56:42 EBI Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GO TFI S.A.

2016-05-16 17:13:21 EBI Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2016 r.

2016-02-15 17:16:51 EBI Jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2015 r.

2016-01-25 18:08:54 EBI Harmonogram publikacji raportów okresowych GO TFI S.A. w roku 2016

2016-01-18 19:14:59 ESPI Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GO TFI S.A.

2016-01-18 19:13:21 ESPI Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2016 r.

2016-01-18 19:05:55 EBI Powołanie osób nadzorujących GO TFI S.A.

2016-01-18 18:49:33 EBI Wykaz akcjionariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki GO TFI S.A. w dniu 11 stycznia 2016

2016-01-18 18:38:09 EBI Treść uchwał podjętych po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GO TFI S.A. w dniu 18 stycznia 2016 r.

2016-01-11 18:03:01 EBI Informacja o przerwie w obradach NWZA GO TFI S.A. z 11.01.2016 r. i wznowieniu obrad dnia 18.01.2016 godz. 16:00

2016-01-11 17:55:53 EBI Informacja o dokonanej zmianie treści statutu Spółki GO TFI S.A. i przyjęciu tekstu jednolitego statutu podjętych na NWZA 11.01.2016

2016-01-11 17:45:36 EBI Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki GO TFI S.A. odbytym w dniu 11 stycznia 2016 r.

2016-01-11 17:34:06 ESPI Jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2015 r.

2016-01-11 17:30:16 ESPI Harmonogram publikacji raportów okresowych GO TFI S.A. w roku 2016

2016-01-11 17:27:46 ESPI Powołanie osób nadzorujących GO TFI S.A.

2015-12-15 17:24:24 EBI Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GO TFI S.A.

2015-12-15 17:19:46 EBI Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GO TFI S.A. na 11 stycznia 2016 r.

2015-12-15 17:10:54 ESPI Wykaz akcjionariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki GO TFI S.A. w dniu 11 stycznia 2016

2015-12-15 17:06:09 ESPI Treść uchwał podjętych po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GO TFI S.A. w dniu 18 stycznia 2016 r.

2015-12-14 18:26:15 EBI Nabycie akcji spółki GO TFI S.A. przez członka Zarzadu Spółki

2015-12-14 18:19:07 ESPI Informacja o przerwie w obradach NWZA GO TFI S.A. z 11.01.2016 r. i wznowieniu obrad dnia 18.01.2016 godz. 16:00

2015-11-13 17:42:29 EBI Jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2015 roku

2015-10-20 17:41:35 EBI Nabycie akcji spółki GO TFI S.A. przez Wiceprezesa Zarządu

2015-10-20 17:20:15 ESPI Informacja o dokonanej zmianie treści statutu Spółki GO TFI S.A. i przyjęciu tekstu jednolitego statutu podjętych na NWZA 11.01.2016

2015-10-09 17:41:49 EBI Nabycie akcji spółki GO TFI S.A. przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych.

2015-10-09 17:31:22 ESPI Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki GO TFI S.A. odbytym w dniu 11 stycznia 2016 r.

2015-10-08 18:26:07 ESPI Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GO TFI S.A.

2015-10-08 18:15:46 EBI Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

2015-10-01 17:11:41 EBI Wykaz akcjionariuszy spółki GO TFI S.A. posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ GO TFI S.A. dnia 30.09.2015r.

2015-10-01 17:00:12 ESPI Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GO TFI S.A. na 11 stycznia 2016 r.

2015-09-30 17:44:26 EBI Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki GO TFI S.A. odbytym w dniu 30 września 2015 r.

2015-09-30 17:26:19 ESPI Nabycie akcji spółki GO TFI S.A. przez członka Zarzadu Spółki

2015-09-30 17:14:41 EBI Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki GO TFI S.A. odbytym w dniu 30 września 2015 r.

2015-09-11 17:18:11 EBI Nabycie akcji spółki GO TFI S.A. przez osobę nającą dostęp do informacji poufnych.

2015-09-11 17:08:39 ESPI Jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2015 roku

2015-09-04 17:48:26 EBI Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GO TFI S.A.

2015-09-04 17:39:23 EBI Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GO TFI S.A. na dzień 30 września 2015 r.

2015-09-04 17:25:53 ESPI Nabycie akcji spółki GO TFI S.A. przez Wiceprezesa Zarządu

2015-09-04 17:24:36 ESPI Nabycie akcji spółki GO TFI S.A. przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych.

2015-08-13 18:13:37 EBI Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2015 r.

2015-06-30 19:02:51 EBI Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na WZA GO TFI odbytym w dniu 29 czerwca 2015 r.

2015-06-30 18:58:40 ESPI Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

2015-06-30 18:52:32 EBI Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2015 r.

2015-06-30 18:43:11 ESPI Wykaz akcjionariuszy spółki GO TFI S.A. posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ GO TFI S.A. dnia 30.09.2015r.

2015-06-23 18:56:20 EBI Raport bieżący o powołaniu Członków Zarządu na kolejną kadencję

2015-06-03 22:36:58 EBI Raport roczny za 2014 r.

2015-05-29 20:35:11 ESPI Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki GO TFI S.A. odbytym w dniu 30 września 2015 r.

2015-05-29 20:29:11 ESPI Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki GO TFI S.A. odbytym w dniu 30 września 2015 r.

2015-05-29 20:16:08 EBI Projekty uchwał na WZA Spółki GO TFI S.A.

2015-05-29 20:11:59 EBI Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2015 r.

2015-05-13 18:16:53 EBI Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2015

2015-02-13 18:20:19 EBI Jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2014 r.

2015-01-05 17:13:11 EBI Harmonogram publikacji raportów okresowych GO TFI S.A. w roku 2015 r.

2014-12-31 14:40:00 ESPI Nabycie akcji spółki GO TFI S.A. przez osobę nającą dostęp do informacji poufnych.

2014-12-31 14:32:54 EBI Nabycie akcji spółki GO TFI S.A. przez Wiceprezesa Zarządu

2014-11-14 17:30:38 EBI Jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2014 r.

2014-08-14 21:22:34 EBI Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2014r.

2014-08-01 15:33:28 EBI Życiorysy zawodowe osób nadzorujących

2014-06-27 18:57:21 EBI Zmiana Statutu Spółki GO TFI SA

2014-06-26 21:21:13 EBI Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na WZA GO TFI odbytym w dniu 26 czerwca 2014r.

2014-06-26 21:05:27 EBI Powołanie osób nadzorujących GO TFI S.A.

2014-06-26 20:29:43 EBI Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 czerwca 2014r.

2014-06-03 20:54:58 EBI Raport roczny za 2013 r.

2014-05-31 23:13:33 ESPI Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GO TFI S.A.

2014-05-30 11:58:03 EBI Zwołanie WZA Spółki

2014-05-20 22:13:15 ESPI Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GO TFI S.A. na dzień 30 września 2015 r.

2014-05-20 22:05:58 EBI Nabycie akcji Spółki przez Wiceprezesa Spółki

2014-05-14 18:27:58 EBI Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2014r.

2014-02-14 20:29:17 EBI Jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2013r.

2014-01-22 12:48:59 EBI Terminy publikacji raportów okresowych w 2014r.

2013-11-05 18:54:49 EBI Raport kwartalny Spółki za III kwartał 2013r.

2013-10-02 18:21:05 EBI Nabycie akcji przez Wiceprezesa Spółki

2013-10-02 17:36:53 ESPI Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2015 r.

2013-09-18 19:47:20 EBI Nabycie akcji przez Wiceprezesa Spółki

2013-09-18 18:53:45 ESPI Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na WZA GO TFI odbytym w dniu 29 czerwca 2015 r.

2013-08-06 18:48:13 EBI Raport spólki za drugi kwartał 2013r.

2013-06-18 14:57:39 ESPI Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2015 r.

2013-06-18 13:23:11 EBI Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na WZA Spółki odbytym w dniu 17 czerwca 2013r.

2013-06-18 13:12:38 ESPI Raport bieżący o powołaniu Członków Zarządu na kolejną kadencję

2013-06-17 23:03:32 EBI Uchwała o wypłacie dywidendy

2013-06-17 15:48:57 EBI Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 czerwca 2013r.

2013-06-03 17:06:57 EBI Raport roczny za 2012r._uzupełnienie

2013-05-31 20:50:47 EBI Raport roczny za 2012r.

2013-05-21 23:02:45 ESPI Raport roczny za 2014 r.

2013-05-21 20:00:00 ESPI Projekty uchwał na WZA Spółki GO TFI S.A.

2013-05-21 19:50:37 EBI Projekty uchwał na WZA Spółki zwołanego na 17 czerwca 2013r.

2013-05-21 19:43:57 EBI Zmiana terminu WZA Spółki

2013-05-20 8:19:06 EBI Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Spółki

2013-05-20 8:14:39 EBI Projekty uchwał na WZA Spółki zwołane na 14 czerwca 2013r.

2013-05-20 8:10:06 EBI Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki

2013-05-19 23:47:10 ESPI Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2015 r.

2013-05-19 23:42:15 ESPI Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2015

2013-05-07 7:17:20 EBI Raport spółki za I kwartał 2013r.

2013-02-27 18:28:55 EBI Wybór audytora do badania sprawozdania finansowego za rok 2012

2013-02-13 22:10:58 EBI Raport spółki za IV kwartał 2012r.

2013-01-30 18:30:54 EBI Terminy publikacji raportów okresowych w 2013r.

2012-11-13 19:50:49 EBI Raport spółki za III kwartał 2012r.

2012-09-17 15:51:21 EBI Powzięcie informacji o wygaśnięciu umowy z Autoryzowanym Doradcą

2012-09-04 14:54:19 EBI Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

2012-09-04 14:49:42 EBI Raport kwartalny Spółki za drugi kwartał 2012r. - korekta

2012-08-14 15:49:19 EBI Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

2012-08-14 11:40:23 EBI Raport GO TFI S.A. za II kwartal 2012r.

2012-07-06 17:59:26 ESPI Jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2014 r.

2012-07-05 19:24:20 EBI Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na WZA GO TFI odbytym w dniu 29 czerwca 2012r.

2012-06-29 21:44:03 EBI Powołanie członków Zarządu GO TFI SA na kolejną kadencję

2012-06-29 21:33:39 EBI Treść uchwał podjętych w dniu 29 czerwca 2012r. przez ZWZ akcjonariuszy GO TFI SA

2012-05-25 17:52:52 ESPI Harmonogram publikacji raportów okresowych GO TFI S.A. w roku 2015 r.

2012-05-25 17:47:22 ESPI Nabycie akcji spółki GO TFI S.A. przez Wiceprezesa Zarządu

2012-05-25 17:33:18 EBI Projekty uchwał na WZA Spółki

2012-05-25 17:30:21 EBI Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2012 r.

2012-05-23 17:07:08 EBI Raport roczny Spółki

2012-05-21 16:26:52 EBI Zmian terminu publikacji raportu rocznego Spółki

2012-05-14 19:54:44 EBI Raport za I kwartał 2012r.

2012-02-14 22:15:21 EBI Raport okresowy GO TFI S.A za IV kwartał 2011r.

2012-02-06 17:47:13 EBI Wybór audytora do badania sprawozdania finansowego za rok 2011

2012-01-31 18:10:02 EBI Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

2011-11-21 20:41:23 EBI Korekta raportu okresowego za III kwartał 2011 roku

2011-11-14 18:27:39 EBI Raport okresowy za III kwartał 2011 roku

2011-11-03 12:40:13 EBI Rezygnacja członka Zarządu GO TFI S.A.

2011-10-19 17:23:44 ESPI Jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2014 r.

2011-10-17 16:35:56 EBI Powołanie osoby nadzorującej GO TFI S.A.

2011-10-17 16:29:06 EBI Przekazanie treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki GO TFI S. A. w dniu 14 października 2011 roku

2011-09-16 12:50:46 EBI Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GO TFI S. A. na dzień 14 października 2011 roku

2011-09-16 12:32:56 ESPI Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2014r.

2011-09-08 16:59:34 EBI Rezygnacja osoby nadzorującej GO TFI S.A.

2011-08-12 18:10:08 EBI Raport okresowy za II kwartał 2011 roku

2011-08-05 17:04:08 EBI Informacja o niestosowaniu przez spółkę GO TFI S.A. określonych zasad ze zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

2011-08-02 14:34:40 ESPI Życiorysy zawodowe osób nadzorujących

2011-08-02 13:12:27 EBI Korekta raportu bieżącego nr 13/2011 dotyczącego przekazania treści uchwał podjętych w drugiej części ZWZ GO TFI S.A

2011-08-01 16:59:41 EBI Powołanie osób nadzorujących GO TFI S.A.

2011-08-01 16:56:48 EBI Przekazanie treści uchwał podjętych w drugiej części obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki GO TFI S. A. w dniu 29 lipca 2011 roku

2011-06-30 15:04:13 EBI Przekazanie treści uchwał podjętych w pierwszej części obrad ZWZA Spółki GO TFI S. A. w dniu 29 czerwca 2011 roku oraz tekstu jednolitego Statutu Spółki

2011-06-30 14:54:05 EBI Informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GO TFI S.A. w dniu 29 czerwca 2011 roku

2011-06-24 17:53:12 ESPI Zmiana Statutu Spółki GO TFI SA

2011-06-24 17:36:07 EBI Raport roczny GO TFI S.A. za rok obrotowy 2010

2011-06-21 17:44:48 ESPI Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na WZA GO TFI odbytym w dniu 26 czerwca 2014r.

2011-06-21 17:30:17 EBI Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2011 roku

2011-06-10 18:39:07 EBI Ogłoszenie o rozszerzeniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GO TFI S. A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2011 roku

2011-06-10 18:34:28 ESPI Powołanie osób nadzorujących GO TFI S.A.

2011-06-03 17:59:26 EBI Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 czerwca 2011 roku

2011-06-03 17:56:17 EBI Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2011 roku

2011-05-19 14:46:02 EBI Rezygnacja osoby nadzorującej GO TFI S.A.

2011-04-26 17:39:29 EBI Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki GO TFI S.A.

2011-04-13 16:24:09 EBI Wprowadzenie instrumentów finansowych spółki GO TFI S.A. do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect

2011-04-13 16:15:26 EBI Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania instrumentów finansowych na rynku NewConnect

2011-04-01 17:16:11 EBI Uzyskanie dostępu do systemu EBI