Informacje o Zarządzającym


Beata Kielan – Prezes Zarządu GO TFI SA 

Pierwsza kobieta w Polsce, która uzyskała tytuł Doradcy Inwestycyjnego (licencja nr 31). Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami, zdobyte w renomowanych instytucjach finansowych.
Pełniła m.in. funkcję Członka Zarządu w Nordea PTE SA, a także Wiceprezesa Zarządu w Skarbiec TFI SA, gdzie zarządzała 14-toma rodzajami funduszy inwestycyjnych, między innymi pierwszymi w Polsce produktami strukturyzowanymi.
Aktywnie uczestniczyła w procesie tworzenia oraz rozwoju Skarbiec TFI SA.
Sprawowała funkcję doradcy w departamencie inwestycji kapitałowych BRE Banku, gdzie odpowiadała za projekty prywatyzacyjne, nowe inwestycje i restrukturyzację portfela.
Pracowała również jako doradca w CDM Pekao SA.


Partnerem Zarządzającym jest Navi Asset Management sp. z o.o.  


Firma Navi Asset Management sp. z o.o. jest doradcą Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych GO TFI SA inwestującego poprzez fundusze inwestycyjne zamknięte (zależne spółki komandytowao-akcyjne S.K.A.) w nabywanie oraz dochodzenie pakietów wierzytelności masowych o wartościach nominalnych w przedziale od 5 mln do 50 mln PLN.
Serwisantami nabywanych przez Spółki Komandytowo-Akcyjne (S.K.A.) wierzytelności pod nadzorem GO TFI SA, są uznane kancelarie prawne oraz firmy windykacyjne, posiadające doświadczenie, poparte stosownymi referencjami. Zespół Navi Asset Management sp. z o.o. tworzą niezależni eksperci, specjalizujący się w rynku wierzytelności i windykacji, z ponad 12-letnim doświadczeniem zawodowym.